ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

แจ้งเตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว (Rice Blast Disease)

โรคโคนเน่าหัวเน่ามันสำปะหลัง

โรคเน่าคอดิน

เตือน!! ชาวสวนทุเรียนและเงาะเฝ้าระวังโรคใบจุดสาหร่าย

โรคใบไหม้ (โรคใบจุดตาเสือเผือก)

เตือนชาวสวนอะโวคาโดเฝ้าระวังโรครากเน่า

เตือนโรคพืชระบาดหน้าฝน “โรคเน่าคอดิน : damping off”

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเฝ้าระวังโรคราน้ำค้างในข้าวโพด

เตือนการระบาด — > การเข้าทำลายของ “แมลงหวี่ขาว” ในพืช

เตือนเกษตร…ผู้ปลูกอะโวคาโดเฝ้าระวังโรคแอนแทคโนส