ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

โรครากเน่าหรือหัวเน่าของมันสำปะหลัง

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเฝ้าระวังโรคใบขีดสีน้ำตาลในอ้อย

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด

เตือน…เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเฝ้าระวังเพลี้ยไก่แจ้

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเฝ้าระวังหนอนหน้าแมว

เตือน…เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงเฝ้าระวังเพลี้ยจักจั่นฝอย

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดท้องขาว

แจ้งเตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว (Rice Blast Disease)

โรคโคนเน่าหัวเน่ามันสำปะหลัง

โรคเน่าคอดิน