ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว (Rice Blast Disease)

โรคโคนเน่าหัวเน่ามันสำปะหลัง

โรคเน่าคอดิน

เตือน!! ชาวสวนทุเรียนและเงาะเฝ้าระวังโรคใบจุดสาหร่าย

มอบรางวัลการประกวด ศดปช. ดีเด่นระดับเขต ปี 2565

ร่วมประชุมแนะนำคู่มือแนวปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดให้ได้มาตรฐานสำหรับฟาร์ม

อบรมวิทยากร (ครู ก) เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้การป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังเพื่อสนับสนุน 6 มาตรการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง

แก้ไขปัญหาหนอนเจาะลำต้นมะม่วงมันหนองแซง

ติดตามเครื่องผสมปุ๋ยอำเภอหนองโดน

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมและศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้โครงการประกวดการจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ