ปุ๋ยปลาร้า

‘ปุ๋ยปลาร้า’ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต รักษาสิ่งแวดล้อม – เทคโนโลยีชาวบ้าน (technologychaoban.com)