ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

โรคแอนแทรคโนสอะโวคาโด

แมลงหวี่ขาว

โรคราน้ำค้างในข้าวโพด

ด้วงเต่ามะเขือ

ข้าววัชพืช

โรคใบด่างถั่วเขียว

แมลงดำหนามในข้าว

หนอนกระทู้ผัก

โรคใบไหม้มันสำปะหลัง

โรคผลเน่าของทุเรียน

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

โรคแส้ดำอ้อย

โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน

โรคราสนิมในผักบุ้ง

เชื้อรากาโนเดอร์มาในปาล์มน้ำมัน

เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

ด้วงเต่าแตงแดง

โรคขั้วผลเน่าของมะม่วง

แมลงหวี่ขาวยาสูบในมันสำปะหลัง

โรคใบด่างมันสำปะหลัง

แมลงหล่าในนาข้าว

ไรขาวพริก

แมลงวันผลไม้

หนอนปลอก

4 มาตรการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

เฝ้าระวังการระบาดของไรแดงมันสำปะหลัง