ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

หนอนหน้าแมวในปาล์มน้ำมัน

เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน

โรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด

โรคใบขีดสีน้ำตาลในอ้อย

โรครากเน่าหรือหัวเน่าของมันสำปะหลัง

แมลงวันพริก

เพลี้ยกระโดดท้องขาวในข้าวโพด

เพลี้ยจักจั่นฝอยในมะม่วง

ด้วงเต่าแตง

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

โรคราน้ำค้างในข้าวโพด

โรคโคนเน่าหัวเน่ามันสำปะหลัง

โรคเน่าคอดินพืชผัก

โรคไหม้ข้าว

โรคใบจุดสาหร่ายทุเรียน

โรคใบหงิก (โรคจู๋) ในข้าว

โรคใบไหม้เผือก

แมลงดำหนามข้าว

โรครากเน่าอะโวคาโด

โรคเน่าคอดินพืชผัก

โรคแอนแทรคโนสอะโวคาโด

แมลงหวี่ขาว

โรคราน้ำค้างในข้าวโพด

ด้วงเต่ามะเขือ

ข้าววัชพืช

โรคใบด่างถั่วเขียว

แมลงดำหนามในข้าว

หนอนกระทู้ผัก

โรคใบไหม้มันสำปะหลัง

โรคผลเน่าของทุเรียน

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

โรคแส้ดำอ้อย

โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน

โรคราสนิมในผักบุ้ง

เชื้อรากาโนเดอร์มาในปาล์มน้ำมัน

เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

ด้วงเต่าแตงแดง

โรคขั้วผลเน่าของมะม่วง

แมลงหวี่ขาวยาสูบในมันสำปะหลัง

โรคใบด่างมันสำปะหลัง

แมลงหล่าในนาข้าว

ไรขาวพริก

แมลงวันผลไม้

หนอนปลอก

4 มาตรการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

เฝ้าระวังการระบาดของไรแดงมันสำปะหลัง