สถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง

มาตรการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง

การสำรวจและจัดการใบด่างมันสำปะหลัง

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง 29 ธ.ค.2565-4 ม.ค.2566

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง 1 ธ.ค.2565-7 ธ.ค.2565

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง 7 ธ.ค.2565-14 ธ.ค.2565

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง 21 ธ.ค.2565-28 ธ.ค.2565

สรุปสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เดือนธันวาคม 2565

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง 27 ต.ค.2565-2 พ.ย.2565

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง 3-9 พ.ย.2565

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง 10-16 พ.ย.2565

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง 17-23 พ.ย.2565

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง 24-30 พ.ย.2565

สรุปสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เดือนพฤศจิกายน 2565

สรุปสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เดือนตุลาคม 2565

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง 19-26 ต.ค.2565

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง 13-19 ต.ค.2565

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง 6-12 ต.ค.2565

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง 29 ก.ย.2565 ถึง 5 ต.ค.2565

สรุปการสร้างการรับรู้เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง 1-7 ก.ย.2565

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง 8-14 ก.ย.2565

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง 15-21 ก.ย.2565

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง 22-28 ก.ย.2565

สถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง 3 ส.ค.2565

สรุปการสร้างการรับรู้เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง 2-17 ส.ค.2565

สรุปการสร้างการรับรู้เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง 18-24 ส.ค.2565

สถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง 24 ส.ค.2565

สรุปการสร้างการรับรู้เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง 25-31 ส.ค.2565

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่

โรคใบด่างมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2563/64

พื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2563/64

การดำเนินการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2563/64