โรคและแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี

เพลี้ยกระโดดท้องขาวในข้าวโพด

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

โรคราน้ำค้างในข้าวโพด

โรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด

โรคใบขีดสีน้ำตาลในอ้อย

หนอนหน้าแมวในปาล์มน้ำมัน