หน้าแรก

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ดร. รุจีพัชร บุญจริง​ เกษตร​จังหวัดสระบุรี
ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธี
ในการนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง
ร่วมออกหน่วยให้บริการสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดโรคพืชและแมลง และบริการพันธุ์ไม้แก่ประชาชน พร้อมทั้งติดตามปัญหา อุปสรรค และความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุด ณ บริเวณวัดบางกง ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี


🍊เกษตรจังหวัดสระบุรี เชิญชวนเที่ยวสวนส้ม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 🍊

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายกิตินันท์ คงเพชร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนนางมนัสนันท์ จองดง เกษตรกรผู้ปลูกส้ม ในพื้นที่ หมู่ 10 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งปลูกส้มเขียวหวานบางมด พื้นที่จำนวน 20 ไร่ ปลอดภัยจากสารเคมี และผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) หน้าสวนจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 30 บาท เริ่มจำหน่ายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ลักษณะเด่นของส้ม ได้แก่ เปลือกบาง น้ำเยอะ สีส้มสด และรสชาติหวานอมเปรี้ยว นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเข้ามาเก็บผลส้มด้วยตนเอง โดยการล่องเรือเก็บส้ม ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

สนใจติดต่อ สวนรัฐชัย 081-7722946.สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนทุกท่านท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนรัฐชัย ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี #ซื้อสินค้าเกษตรไทยเกษตรกรอยู่ได้ประเทศไทยอยู่รอด


🌾 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ ” เชื้อราไตรโคเดอร์มา ” เพื่อเตรียมไว้สำหรับนำไปมอบให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 🌾

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี โดย ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ ” เชื้อราไตรโคเดอร์มา ” เพื่อเตรียมไว้สำหรับนำไปมอบให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
.
โดยแปลงปลูกพืชที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เมื่อน้ำลดแล้ว อาจมีเชื้อราโรคพืชเข้าทำลาย ควรป้องกัน ดูแลและฟื้นฟูแปลงด้วยสารชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ซึ่งเป็นเชื้อราที่ยับยั้งการเจริญเติบโตและทำลายเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด เช่น โรครากเน่าโคนเน่า เมล็ดเน่า โรคแอนแทรกโนสของพริก โรคใบติดของทุเรียนโรคใบขีดสีน้ำตาล และโรคกาบใบแห้งของข้าว เป็นต้น
.
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ขอเป็นกำลังใจให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทุกท่าน


🌾 วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบปีที่ 55 🌾

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบปีที่ 55 วัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประวัติและผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมการเกษตร ตลอดระยะเวลา 55 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ในปี พ.ศ. 2565
ในการนี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหัวช้าง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) 🏆
โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่เกษตรกร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร


👨‍🌾 ข่าวดี. สำหรับผู้ที่มีอายุ 17 – 45 ปี และมีใจรักในการเกษตร 👨‍🌾


ขอแสดงความยินดี กับกลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 🌽🏆

วันที่ 9 กันยายน 2565 ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และ นายกิตติศักดิ์ เมฆา ประธานกลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีประกาศรางวัล และรับรางวัลชมเชย ในการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565 โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในนามของ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ขอแสดงความยินดี กับ กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่ได้มุ่งมั่นในการรวมกลุ่มทำการเกษตร และร่วมพลังในการวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ District Workshop (DW)

วันที่ 31 สิงหาคม​ 2565 ​​ ดร. รุจีพัชร บุญจริง​ เกษตร​จังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ District Workshop (DW) โดยได้มอบนโยบายการดำเนินงานเรื่องการปรับ MINDSET ในงานส่งเสริมการเกษตร บุคคลเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมการเกษตร และมีกิจกรรมการบรรยายเรื่องเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติ และการแบ่งกลุ่มระดมสมองวิเคราะห์หน่วยงาน ตามหลักการ 5W1H ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จังหวัดสระบุรี


เส้นทางท่องเที่ยว พืชทางเลือก สรา้งรายได้


สวนอินทผลัม ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


ใบด่างมันสำปะหลัง สำคัญไฉน…

เกษตรจังหวัดพาเที่ยว …


ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565 จังหวัดสระบุรี
สถานการณ์ด้านเกษตร จังหวัดสระบุรี

พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง ด้านการเกษตร จังหวัดสระบุรี ปี 2565

พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยอุทกภัย ด้านการเกษตร จังหวัดสระบุรี ปี 2565
สถานการณ์ปลูกพืช จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2565

Zero Corruption Policy

ตลาดเกษตรกรออนไลน์

รวมข่าว เกษตรสระบุรี รายวัน


“ศักยภาพการเกษตรจังหวัดสระบุรี”

“เป้าหมายพื้นที่การส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ปี พ ศ 2565”

“โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.7 ต.พุแค อ.เฉลิมพระกียรติ จ.สระบุรี”

“ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน”

“ผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี”


” การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ”

ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ