หน้าแรก

เส้นทางท่องเที่ยว พืชทางเลือก สรา้งรายได้

เกษตรจังหวัดพาเที่ยว …

🍍งานแถลงข่าวท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดสวนทุเรียนภูเขาชะอม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 🍉

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ชะอม ร่วมจัดงานแถลงข่าวท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดสวนทุเรียนภูเขาชะอม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมี ดร. รุจีพัชร บุญจริง​ เกษตร​จังหวัดสระบุรีเป็นประธานการแถลงข่าว ณ สวนบ้านแหม่ม และได้ร่วมขึ้นรถรางเดินทางไปยังสวนทุเรียน Boom Boom เพื่อเข้าชมสวนทุเรียนและชื่นชมธรรมชาติในพื้นที่ งานแถลงข่าวครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวทุเรียนภูเขาชะอมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งทุเรียนภูเขาชะอมนี้ ปลูกในพื้นที่เชิงเขาที่ชั้นดินถูกแทรกไปด้วยหิน จึงระบายน้ำดี ไม่มีน้ำท่วมขัง ทำให้เนื้อทุเรียนมีลักษณะเนื้อแห้ง และมีความอร่อย หวานมัน หอมละมุน กลิ่นไม่ฉุน ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว


🌾 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 🌾


วันที่ 20 พฤษภาคม​ 2565 ​​ ดร. รุจีพัชร บุญจริง​ เกษตร​จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท ดำเนินการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3
โดยได้รับเกียรติจากนายรุ่งนิรันต์ นามวิชา ปลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นประธานเปิดงาน กล่าวต้อนรับโดยนางสาวดวงพร รุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม และกล่าวรายงานโดยธวัช ปานศรีทอง เกษตรอำเภอพระพุทธบาท และร่วมชมบูธคลินิกของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานเอกชนที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้ บริการทางวิชาการ แจกพันธุ์พืช พันธ์ปลา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
ในการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ณ อ่างเก็บน้ำซับสะแกเครือ หมู่ที่ 1 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ชะอม

ดร. รุจีพัชร บุญจริง​ เกษตร​จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ชะอม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีนายทวี จันทร์ลา ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอยให้การต้อนรับ ในการนี้ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการบริการให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

ข่าวเกษตรสระบุรี
ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565 จังหวัดสระบุรี
สถานการณ์ด้านเกษตร จังหวัดสระบุรี

พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง ด้านการเกษตร จังหวัดสระบุรี ปี 2565

พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยอุทกภัย ด้านการเกษตร จังหวัดสระบุรี ปี 2565
เชิญชวนเที่ยวชมไร่สวนองุ่นสุนันทา ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
สถานการณ์ปลูกพืช จังหวัดสระบุรี

รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2565
Zero Corruption Policy

ตลาดเกษตรกรออนไลน์

รวมข่าว เกษตรสระบุรี รายวัน


“ศักยภาพการเกษตรจังหวัดสระบุรี”

“เป้าหมายพื้นที่การส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ปี พ ศ 2565”

“โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.7 ต.พุแค อ.เฉลิมพระกียรติ จ.สระบุรี”

“ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน”

“ผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี”


” การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ”

ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ