สิงหาคม 2022

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ฉบับที่ 025 : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

0

วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 ฉบับที่ 011 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรสูงวัย ระดับประเทศ

0