วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ฉบับที่ 010 : ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชน

0