บุคลากร

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล : นางนุชนาถ พันธัง
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
  • เบอร์ติดต่อ : 083-0546470

ประจำเดือน มีนาคม 2565

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ประจำเดือน มกราคม 2565

ประจำเดือน ธันวาคม 2564