บุคลากร

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤมล พุกพิกุล
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
  • เบอร์ติดต่อ : 081-2392298

ประจำเดือน มีนาคม 2565

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ประจำเดือน มกราคม 2565

ประจำเดือน ธันวาคม 2564