บุคลากร

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัตน์ เพ็งพูล
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
  • เบอร์ติดต่อ : 062-515963

ประจำเดือน มีนาคม 2565

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ประจำเดือน มกราคม 2565

ประจำเดือน ธันวาคม 2564