สิงหาคม 2565 ฉบับที่ 002 : รับเสด็จฯ โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีพอเพียง

รับเสด็จฯ โครงการแรงงานพัน...