ตุลาคม 2565 ฉบับที่ 031 : เข้าร่วมประชุมปรับปรุงแผนธุรกิจโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ดร.ร...