พฤศจิกายน 2565 ฉบับที่ 035 : รับกล้าพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พื้นที่จังหวัดสระบุรี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ด...