พฤศจิกายน 2565 ฉบับที่ 042 : ร่วมการติดตามงานและสร้างการรับรู้ โครงการส่งเสริมการเกษตร ภายใต้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตฯ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ด...