สิงหาคม 2565 ฉบับที่ 010 : ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

  วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายธำรงค์ พันธุตะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วย นางสาวเมธาพร ลมัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด (คพจ.) ครั้งที่ 1/2565 จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (ฝั่งอ่างเก็บน้ำ)

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น