สิงหาคม 2565 ฉบับที่ 013 : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565

  วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายธำรงค์ พันธุตะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อร่วมพิจารณาและให้ความเห็นผังเมืองรวมภายในจังหวัดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งจัดโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น