กันยายน 2565 ฉบับที่ 041 : ติดตาม ให้คำแนะนำ และตรวจประเมินแปลง GAP เบื้องต้น อ.แก่งคอย

ติดตาม ให้คำแนะนำ และตรวจประเมินแปลง GAP เบื้องต้น อ.แก่งคอย

  วันที่ 20 กันยายน 2565 ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวเมธาพร ลมัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายอนุวัฒน์ คงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตร จังหวัดสระบุรี ร่วมติดตาม ให้คำแนะนำ และตรวจประเมินแปลง GAP เบื้องต้น ให้แก่ นายจักกฤษ์ โพธิ์พงษ์ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ผู้ขอการรับรองมาตรฐาน GAP ชนิดพืชเมล่อน ณ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น