กันยายน 2565 ฉบับที่ 043 : ติดตาม ให้คำแนะนำ และตรวจประเมินแปลง GAP เบื้องต้น อ.มวกเหล็ก

  วันที่ 21 กันยายน 2565 ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางพชระ แสงสวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายอนุวัฒน์ คงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมติดตาม ให้คำแนะนำ และตรวจประเมินแปลง GAP เบื้องต้น ให้แก่ นายบัญญัติ จันทร์เทียน เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ผู้ขอการรับรองมาตรฐาน GAP ชนิดพืชผัก ณ ฟาร์มฮิล หมู่ 8 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น