พฤศจิกายน 2565 ฉบับที่ 062 : ร่วมจัดเวทีถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวเมธาพร ลมัยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมจัดเวทีถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ณ เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีนายสุขสันต์ วิมลเศรษฐ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” และร่วมกันลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกแปลงสำหรับจัดทำแปลงเรียนรู้ฯ จำนวน 2 ไร่ (1จุด) เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ให้เกษตรกร และคนในชุมชนต่อไป

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น