พฤศจิกายน 2565 ฉบับที่ 063 : จัดอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP ศึกษาดูงาน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายอนุวัฒน์ คงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ณ ฟาร์มไม่ตั้งใจ (สมเกียรติผักอร่อย) ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อศึกษาดูงานการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP และร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี นำโดยนางสาวจิตรลดา แก้วคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวมัณฑนา พานนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้พร้อมสาธิตการใช้และการผลิตสารชีวภัณฑ์สำหรับใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภั

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น