โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3/2565 อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

จัดขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท
ณ อ่างเก็บน้ำซับสะแกเครือ ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

จัดทำโดย
นางสาวสลิลภรณ์ ผดุงพัฒน์ | พนักงานราชการเฉพาะกิจ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

You may also like...