วีดิทัศน์ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2565 ตอนที่ 1

การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2565 ตอนที่ 2

การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี2565 อัพเดท พฤษภาคม2565

แนะนำการใช้งาน Farmbook Application

ขึ้นทะเบียนเกษตรแบบออนไลน์ ด้วย แอพพลิเคชั่น ฟาร์มบุ๊ค (Farmbook)น Farmbook Application

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร