ร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดขยะรีไซเคิล” จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2565